Tekstury, czyli trochę więcej życia na naszej scenie.

Nasze poprzednie dwa boxy były piękne i idealne w swojej prostocie, jednak nas to nie zadowala. W końcu chyba żadna z gier w jakie się gra i jakie będą jeszcze grane nie składała się z boxów i interpolowanych kolorów! W dwóch kolejnych lekcjach zapoznamy się z dwoma filarami grafiki 3D – teksturami i siatkami 3D. Przy okazji pobawimy się trochę w rozbudowanie naszych biednych shaderów.

Tak więc – czym jest tekstura? Dla nas jest to obrazek, a dla naszego głupiego komputera poprostu tablica bajtów, które oznaczają kolory poszczególnych teksli, czyli elementów tekstury (texture element – analogicznie do pixel – picture element).

image

Oto przykładowa tekstura. Zaczniemy więc od wczytania tego pliku graficznego w naszym programie:

  1: IDirect3DTexture9* pTexture;
  2: // a nastepnie, po zainicjalizowaniu urzadzenia
  3: D3DXCreateTextureFromFile(pDev, "tex.jpg", &pTexture);

Na razie jest prosto – mamy interface IDirect3DTexture9, dzięki któremu możemy odwoływać się do danych naszej tekstury, oraz może robić to urządzenie D3D. Sam obrazek wczytujemy z dysku funkcją biblioteki D3DX, której parametrów nie trzeba tłumaczyć. Teraz, gdybyśmy używali starego, dobrego Fixed Pipeline, wywołalibyśmy metodę SetTexture gdzieś przed renderingiem i życie wydawałoby się proste. Ale, że używamy shaderów, musimy przekazać naszemu shaderowi, że mamy wczytaną teksturę i chcielibyśmy cośtam z nią kombinować.

  1: pEffect->SetTexture("tex0", pTexture);

Oto wywołanie, które mówi naszemu efektowi żeby – no właśnie, co? Dlatego na tym etapie, powinniśmy wreszcie otworzyć nasz z lekka obsypany kurzem plik shadera i troszkę się nim zająć.

  1: float4x4 worldViewProj;
  2:  
  3: texture tex0;
  4: sampler2D sampler0 = sampler_state
  5: {
  6:   texture = tex0;
  7:   MinFilter = Linear;
  8:   MagFilter = Linear;
  9:   MipFilter = Linear;
 10: };
 11:  
 12: void vsmain(float3 pos : POSITION,
 13:       float4 color : COLOR,
 14:       out float4 oPos : POSITION,
 15:       out float4 oColor : COLOR)
 16: {
 17:   oPos = mul(float4(pos,1), worldViewProj);
 18:   oColor = color;
 19: }
 20:  
 21: float4 psmain(float4 color : COLOR) : COLOR
 22: {
 23:   return color;
 24: }
 25:  
 26: technique std
 27: {
 28:   pass
 29:   {
 30:     VertexShader = compile vs_2_0 vsmain();
 31:     PixelShader = compile ps_2_0 psmain();
 32:   }
 33: }

Właściwie tutaj nie zmieniło się narazie wiele, prócz dodania magicznego wynalazku:

  1: texture tex0;
  2: sampler2D sampler0 = sampler_state
  3: {
  4:   texture = tex0;
  5:   MinFilter = Linear;
  6:   MagFilter = Linear;
  7:   MipFilter = Linear;
  8: };

Identyfikator tex0 zapewne już rozpoznajemy – jest to ten sam obiekt, pod który ustawiliśmy teksturę w naszym programie (wywołaniem pEffect->SetTexture, kawałek wyżej). Cóż to natomiast sampler2D? Zanim opowiemy o tym typie języka HLSL, będziemy musieli zarysować kontekst w stosunku do sprzętu. W naszej karcie grafiki mianowicie, istnieje coś takiego jak Sampler. Możemy wyobrazić sobie Samplery jako układy (faktycznie nie są to oczywiście fizycznie istniejące układy na płytce, a jedynie pseudorejestry shadera), które na żądanie programisty pobierają z pamięci GPU „kawałki” tekstur, dokonują ich odczytu zgodnie ze stanami, które można im ustawić, oraz zwracają odczytane teksle jako wektor kolorów. Dodatkowo, wymaganiem kart graficznych starszych niż GeForce 6/7 i odpowiadająca im seria Radeonów, są tekstury o rozmiarach potęgi liczby 2 (128, 256, 64…). Pomimo, że większość nowych kart wspiera tekstury o innych rozmiarachm warto się trzymać tego ograniczenia, gdyż obliczenia na liczbach będących potęgami dwójki są szybsze (przesuwanie bitów).

Konstrukcja widoczna w kodzie powyżej, natomiast, powoduje utworzenie obiektu o typie sampler2D (samplować, czyli odczytywać, będziemy teksturę dwuwymiarową). Konstrukcja semantyczna sampler_state, jest natomiast sposobem „powiedzenia” naszemu obiektowi samplera o tym, jaką teksturę będzie samplował (opcja texture – tutaj tex0); w bloku tym możemy również definiować różnorodne stany samplera. W tym przykładzie, zdefiniowaliśmy trzy stany filtrowania tekstur. Filtrowanie mianowicie zasadza się na tym, iż czasami musimy naszą teksturę powiększyć lub pomniejszyć przez perspektywę, bo jest za duża, lub z dowolnego innego powodu. W takim przypadku brak filtrowania znacząco wpłynąłby na pogorszenie jakości generowanego obrazu. Stany MinFilter oraz MagFilter odpowiadają sposobowi filtrowania tekstur dla ich powiększania (MAGnification) oraz pomniejszania (MINimization) – tutaj ustawiamy, na interpolację liniową. Co to natomiast za stan MipFilter? Jest to mianowicie stan filtrowania takiego tworu, jakim są Mipmapy (mip – z łaciny „multum in parvo”, co oznacza „wiele w jednym” + mapy – tekstury).

Wyobraźmy sobie sytuację: stoimy na trawniku, świeci słoneczko, wesoło śpiewają ptaszki, życie jest proste i piękne. Patrzymy pod nogi i widzimy dokładnie każdą trawkę, kamyczek i wszystkie szczegóły powierzchni. Patrzymy kawałek dalej i powoli przestajemy odróżniać od siebie poszczególne kawałki trawki, nie widzimy kamyczków, bo są za daleko i trawnik przypomina nam poprostu kobierec o różnych odcieniach zieleni.

Teraz wyobraźmy sobie naszą scenę 3D: stoimy na trawniku, w tym przypadku przybliżonym jako powtórzona wielokrotnie tekstura trawy. Świeci directional light na skyboxie, wesoło kwili Beep(..) i jesteśmy zadowoleni. Patrzymy pod nogi – na teksturze widzimy poszczególne kawałki trawy, kamyczki. Patrzymy dalej – nadal widzimy trawę i wszyskie kamyczki; patrzymy naprawdę daleko – nadal widzimy wszystkie szczegóły! Jako że takie zachowanie nie jest zgodne z rzeczywistością, mądre głowy wieki temu wymyśliły proste rozwiązanie. Mianowicie, dlaczego by nie zmniejszać szczegółowości tekstury wraz ze wzrostem odległości od obserwatora? W dodatku tak, by to nie on się o to martwił, a sampler. No i właśnie na tym zasadza się cała idea Mipmap, gdyż szybciej jest użyć mniejszej tekstury niż pomniejszać już istniejącą. Mipmapy to ciąg tekstur, z których poziom 0 ma pełną rozdzielczość tekstury, a każdy następny jest o potęgę liczby 2 mniejszy od poprzedniego:

image

Przy czym tekstury nie muszą być kwadratowe, są zazwyczaj autogenerowane, a ostatnim poziomem w łańcuchu jest poziom o rozmiarze 64×64.

No, tośmy sobie pogadali, a tutaj czekają tekstury na wyświetlenie!

No, jednak jeszcze pogadamy. Mianowicie, wspominałem wcześniej, że tekstura to po prostu dwuwymiarowa tablica bitów (na razie takimi się zajmiemy). W takim razie, skąd karta grafiki ma wiedzieć w którym miejscu ma odczytać (zsamplować) teksturę tak, aby uzyskać ten jej teksel o który nam chodzi? Wie to, ponieważ to my, programiści jej to mówimy! Aby nam to ułatwić, każdy teksel adresowany jest przez dwie współrzędne – koordynaty tekstury. Koordynaty możemy przedstawić jako układ współrzędnych:

image

Teraz możemy zobaczyć kod:

  1: texture tex0;
  2: sampler2D sampler0 = sampler_state
  3: {
  4:   texture = tex0;
  5:   MinFilter = Linear;
  6:   MagFilter = Linear;
  7:   MipFilter = Linear;
  8: };
  9:  
 10: void vsmain(float3 pos : POSITION,
 11:       float2 texc : TEXCOORD0,
 12:       out float4 oPos : POSITION,
 13:       out float2 oTexc : TEXCOORD0)
 14: {
 15:   oPos = mul(float4(pos,1), worldViewProj);
 16:   oTexc = texc;
 17: }
 18:  
 19: float4 psmain(float2 texc : TEXCOORD0) : COLOR
 20: {
 21:   return tex2D(sampler0, texc);
 22: }

Jak widać, zrezygnowaliśmy z koloru – jest nam niepotrzebny. Zamiast niego, przekazujemy do Vertex (a potem Pixel) Shadera koordynaty tekstur. W PS-ie zaś wywołujemy funkcję HLSL o nazwie tex2D – robi ona prostą rzecz – bierze sampler podany w pierwszym argumencie, podaje mu koordynaty tekstur podane w drugim argumencie oraz zwraca wynik, w postaci wektora 4-elementowego (float4), w którym przechowywane są wartości koloru dla poszczególnych kanałów – A,R,G,B.

Skoro teraz zamiat koloru przekazujemy koordynaty tekstur, musimy również odpowiednio zmienić definicje naszych wierzchołków oraz FVF:

  1: struct OurVertex
  2: {
  3:   float x, y, z; // pozycja
  4:   float u,v; // koordynat tekstury
  5: };
  6:  
  7: const DWORD OURVERT_FVF = D3DFVF_XYZ | D3DFVF_TEX1;
  8:  
  9: // Pozniej:
 10:  
 11: OurVertex verts[] =
 12: {
 13:   { -1.0f,-1.0f,-1.0f, 1, 1 }, 
 14:   { -1.0f, 1.0f,-1.0f, 1, 0 }, 
 15:   { 1.0f,-1.0f,-1.0f, 0, 1 }, 
 16:   { 1.0f, 1.0f,-1.0f, 0, 0 }, 
 17:   { 1.0f,-1.0f, 1.0f, 1, 1 }, 
 18:   { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1, 0 }, 
 19:   { -1.0f,-1.0f, 1.0f, 0, 1 }, 
 20:   { -1.0f, 1.0f, 1.0f, 0, 0 }, 
 21:   { -1.0f,-1.0f,-1.0f, 1, 1 }, 
 22:   { -1.0f, 1.0f,-1.0f, 1, 0 },
 23: };

Jako ciekawe zadanie domowe proponuję pobawienie się koordynatami tekstur, zarówno w Shaderze jak i w programie. Szczególnie inspirujące może być wykroczenie poza zakres 0..1 – ale niech będzie to eksperymentem własnym dociekliwego czytelnika. :)

Wynik działania naszego programu (do pobrania TUTAJ, wraz ze źródłami) jest dokładnie taki, jakiego się spodziewaliśmy:

image

Reklamy

Jedna odpowiedź to “Tekstury, czyli trochę więcej życia na naszej scenie.”

 1. Świetna sprawa ten Twój kurs! Szukałem w tej lekcji czegoś o filtrowaniu mipmap w samplerze. No i bach! Od razu mam informację MipFilter = Linear. Rewelacja! Bardzo pożyteczną pracę wykonałeś pisząc ten kurs.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: